Trapphus

Att bevara en fastighets ursprungliga stil är inte bara en ekonomisk investering för framtiden, det är en uppskattad åtgärd för de boendes trivsel. Med ett trapphus eller entré med en vacker färgsättning förstärker ni intrycket av er byggnad som fräsch och modern och välskött. Broms Dekor utför muralmålning, marmorering, träådring, väggfältsmålning och restaurerar dekor där det behövs. Skulle ert trapphus vara i allt för dåligt skick kan vi även utföra en komplett trapphusrenovering.

Med professionell hjälp med färgsättning och dekorationer ökar sannolikheten att du blir nöjd med kulörvalet och att det blir målat på ett sätt som höjer värdet och upplevelsen. Från färgsättning av trapphus till att utföra själva måleriet, ökar möjligheten att skapa den rätta atmosfären i fastigheten.

DEKORERAD ENTRÉ PÅ HORNSGATAN

En fantastisk pärla från 20-talet på Hornsgatan, det ”Gröna Huset” har vi restaurerat.

Det är färgsatt och dekorerat så lika original utseendet, med lite kompletterande förgyllda detaljer.

DEKORERAD ENTRÉ

En entré på Upplandsgatan har fått en tidstypisk dekor med inramade väggfält.

MARMORERADE KOLONNER

På Engelbrektsgatan har en lång rad med kolonner på varje vilplan fått en Carrara marmorering.

ÅDRADE DÖRRAR

Dörrar från 1880-talet i Uppsala har fått en välbehövlig helrenovering.

MARMORERADE ENTRÉER

Fastighet på Fridhemsgatan/Fleminggatan är helt renoverade med marmorerade entréer, streckdragna linjer i trapplöp, våningssiffra i vilplan och förgylld portsiffra.

DEKOR PÅ TRAPPHUSVÄGG

En förening i Bagarmossen har fått nymålat och fräscht med dekorerade väggar i trapphusen.

DEKORERAT KRYSSVALVSTAK PÅ ODENGATAN

En fastighet på Sveavägen/Odengatan har fantastiskt fina kryssvalvs tak.

De har nu fått en dekor speciellt skapad i tidstypisk anda.

DEKORERAT KRYSSVALVS TAK PÅ SVEAVÄGEN

En fastighet på Sveavägen/ Odengatan har fantastiskt fina kryssvalvs tak.

De har nu fått en dekor speciellt skapad i tidstypisk anda.

INEDALSGATAN

Ett 70-tals hus på kungsholmen har jag färgsatt i en ljusare och renare grundton. Med en pigg orange fondvägg och dekorerad med ett mönster som känns tidstypiskt.

NORRA AGNEGATAN, KUNGSHOLMSGATAN

Ett slitet sekelskifteshus fick en helt ny färgsättning och dekorativ utsmyckning. Dörrarna ådrades i mahogny och de båda entréerna har dekorerats med väggfält.

SVEAVÄGEN

Fastighet på Sveavägen hade en mycket sliten entré och trappuppgång. Nu har väggfält och den stiliserade marmoreringen restaurerats och återfått sitt originalutseende.

SCHABLONMÅLNING AV ENTRÉ – FREJGATAN 12

Ett slitet hus från sekelskiftet totalrenoverades, där kunde jag bidra med att dekorera och schablonmåla en tidstypisk bård i entrén med väggfältsindelade ramar.

DEKORMÅLNING AV RIDDARGATAN 15

Dekormålning av ett trapphus på Riddargatan 15 från 1895 som tidigare var målat i 30-tals anda, har nu fått en dekor och färgsättning som är mer trogen tiden vid sent 1800-tal. Marmorerade pilastrar med joniska kapitäl, marmorerad panel i tyngre marmorsorter och dekorerade väggfält. All stuckatur i entré och trapplöp har en sandstenstonad kulör, för att framhäva den vackra originalstuckaturen.

MARMORERING – SIBYLLEGATAN / ÖSTERMALMSGATAN

Färgsättning och marmorering av sekelskiftesfastighet. Väggfält marmorerade i siennamarmor och panel i carrara och kålmård, dörrar är stiliserat marmorerade  i grå linoljefärg.

DEKORERING AV ST ERIKSPLAN 72 & 74, ATLASGATAN 20

Färgsättning och dekorationsmålning av 20-talsfastighet med tidstypiska stilelement .Väggfält är dekorerade med palmett dekor och tidstypisk fris i entré. Dörrarna är målade med en stiliserad marmorering i grågrön linoljefärg.

FÄRGSÄTTNING & DEKORMÅLNING – TOMTEBOGATAN

Färgsättning och dekormålning av trapphus på Tomtebogatan 11. Entrén har jag dekorerat med en jugendinspirerad dekor från tidigt 1900-tal.
Dörrarna är ekådrade ton i ton med handledare i original och väggarna är målade i en varm sandfärg med ett handdraget streck i grönt.

FÖRGYLLNING I TAK PÅ KAPTENSGATAN 15

Förgyllning av takkassetter på Kaptensgatan 15. Här fick jag klättra högt på ställning för att göra en förgyllning i takkasetterna i denna otroligt höga entré.

Siffrorna på glaset i porten har också fått nytt guld.

RESTAURERING AV DEKOR – ERIKSBERGSGATAN

Efter ett stambyte behövdes en restaurering av dekor utföras i fastighet på Eriksbergsgatan, så en rekonstruktion av en illusionsmålad pilaster i entrén fick målas om helt.  Retuschering av skador på väggfält, dörröverstycken och dekorationer i hela trapphuset är nu helt återställd.

FÄRGSÄTTNING OCH DEKORMÅLNING – RUNEBERGSGATAN

Här har jag gjort en färgsättning i trapplöpet så det harmonierar med den dekorerade entrén i original. Efter retuschering av skador målades med inspiration av entrén,  dekorerade väggfält
vidare upp i trapphusets plan.

GRISSAILLEMÅLAD SÄKERHETSDÖRR – STRANDVÄGEN

En ny säkerhetsdörr har jag målat med samma vackra grissaillmålade  dekor för att likna övriga original dörrar i huset.

MARMORERING AV TRAPPHUS – UPPLANDSGATAN 72

En fastighet från tidigt 1900-tal har fått en ny marmorering i ljusa marmorsorter som carrara, rouge de range och kålmård. Pardörrarna har fått en  stiliserad marmorering i ljusgrå linoljefärg.

JUGEND INSPIRERAD DEKOR

Hörnfastighet från tidigt 1900-tal på Dannemoragatan/ Norra Stationsgatan har fått en jugend inspirerad dekor. Den har fått en ljus färgsättning med dekor inspirerad av jugend tidens mjuka slingor.

MARMORERING AV FASTIGHET – ÖSTERMALMSGATAN 76

En ljus färgsättning med entré väggar i en ljus marmorering med ramar och pilastrar i rouge de range och hiss i patinerat guld.

DEKORERING AV 30-TALS FASTIGHET – EKHAGEN

En färgsättning och dekorering inspirerad från sent tjugotal med klassiskt formspråk.

DEKOR I FRESCATI

Med en dekor inspirerad av Verner Panton har en 60-tals fastighet i Frescati fått ett piggare utseende, målad i blank lackfärg för emaljkänsla.

ENTRÉ I GULDLASYR – BONDEGATAN

En fastighet på Bondegatan har fått en entré uppmålad med guldlasyr.

EKÅDRADE SÄKERHETSDÖRRAR – INEDALSGATAN

Ekådrade säkerhetsdörrar har installerats i en fastighet på Inedalsgatan med en varmt grå panel och en smal sträckdragen linje.

STUCCO LUSTRO – HANTVERKSFÖRENINGEN

Fastighet på Vasagatan som huserar Hantverksföreningen har stucco lustro väggar som jag har restaurerat med lagning av skador och polering.

DEKORERING AV ENTRÉ

Dekorering av entré på Coldinutrappan/ Scheelegatan. Hela entrén var i så dåligt skick att vi fick måla och dekorera om den lika originalet.